Jobsfinancieel.nl biedt o.a. de mogelijkheid om op branches, regio, locatie en op dienstverband te zoeken naar een baan die bij jou past.
 

Poll

Het nieuwe werken… 

Statistieken

Gebruikers online: 3345
Gebruikers online in netwerk: 76492
Afgelopen 24 uur in netwerk
Kandidaten ingeschreven: 0
Vacatures geplaatst: 9
NL Nederland
BE België

Algemene voorwaarden

Jobsfinancieel bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden. Jobsfinancieel is niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van websites van derden.

Jobsfinancieel bevat tevens bestanden die voor uitsluitend informatieve doeleinden zijn opgenomen. Jobsfinancieel staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van Jobsfinancieel of derden. Jobsfinancieel is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van CV’s en vacatures geplaatst door derden.

Wanneer u uw CV of andere persoonlijke gegevens wilt wijzigen, of als u niet langer gebruik wilt maken van onze diensten, bieden wij de mogelijkheid om deze gegevens te wijzigen, te actualiseren of te verwijderen.

Om het recht op privacy van onze bezoekers te beschermen is deze informatie anoniem en algemeen. Daardoor kan aan de hand van deze informatie geen individuele gebruiker worden getraceerd.

Jobsfinancieel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd.

Jobsfinancieel is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in elk geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van Wederpartij of wanneer de via de vacatures van Jobsfinancieel betrokken werknemers of derden niet naar tevredenheid functioneren.

Alle afbeeldingen, specificaties van de Dienst(en) op de Site, advertenties en dergelijke gelden als een weergave bij benadering. Jobsfinancieel kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven. Jobsfinancieel is te allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren Dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.

Bedrijven kunnen zich alleen inschrijven indien ze een geldig E-mailadres noteren. E-mailadressen van werkgevers die eindigen op bv hotmail.com of van providers worden verwijderd, evenals de geplaatste vacatures van deze bedrijven.